Суд части другог степена

21. јун 2014.


Суд части другог степена по жалби,  преиспитује одлуке Суда части првог степена и доноси коначну одлуку. Рок за изјављивање жалбе је 15  дана од дана достављања одлуке Суда части.