Седнице УО - 10.03.2018.

10. март 2018.

Документе можете преузети овде:

Одлука којом подноси Скупстини СКС извештај о фин. пословању Коморе за 2017. год.

Преузмите документ (202.6 KB)

Одлука о одобравању исплате новчане подршке члану Коморе

Преузмите документ (232.17 KB)

Одлука о прихватању препоруке ИО Огранака за АП Војводину за почетак сарадње са орган. акредит. програма КМЕ

Преузмите документ (255.98 KB)

Одлука о упуцивању захтева директору да се наложи фин. служби поврацај средст. у оквиру рачуна Коморе

Преузмите документ (326.09 KB)

Одлука - придруживање хуманитарној акцији За лепси осмех

Преузмите документ (289.43 KB)

Предлог листе стручних надзорника за спољасњу проверу квалитета

Преузмите документ (6003.75 KB)

Утврђује се предлог год. плана и прогр. рада СКС за 2018. год. припремљен од стране директора СКС

Преузмите документ (1817.18 KB)