Комисија за посредовање Коморе

21. јун 2014.


Комисија за посредовање Коморе има четири члана, по два из реда чланова сваког од Већа Скупштине Коморе, које именује Управни одбор Коморе.

Комисија усмерава, даје упутства и тумачења потребна за рад комисија за посредовање огранка Коморе и обавља друге послове из свог делокруга које јој повере органи Коморе.

Комисија за посредовање огранка Коморе има шест чланова, по три члана из сваког од Већа Скупштине Коморе, а који су из огранка Коморе, и које бира Скупштина Коморе на предлог Управног одбора