РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

9. јун 2016.

Решења о образовању можете видети овде:

Комисија дечја - превентивна и ортопедија вилица

Преузмите документ (53.16 KB)

Комисија општа - болести зуба и ендондонција - Прва

Преузмите документ (49.59 KB)

Комисија општа - болести зуба и ендондонција - Друга

Преузмите документ (50.24 KB)

Комисија општа - болести зуба и ендондонција - Трећа

Преузмите документ (49.57 KB)

Комисија стоматолошка протетика

Преузмите документ (48.86 KB)

Комисија - орална и максилофацијална хирургија

Преузмите документ (49.32 KB)