СЕДНИЦЕ УО - 19.11.2021.

19. новембар 2021.

Документа можете преузети овде:

Одлука УО - усвајање појашњења допуне прегледа фин. пословања СКС за август и септембар 2021. год.

Преузмите документ (47.65 KB)

Одлука УО - усвајање Годишњег плана и програма рада СКС за 2022. год.

Преузмите документ (66.15 KB)

Одлука УО - усвајање препорука ИО Огранка за АПВ

Преузмите документ (90.09 KB)

Одлука УО - усвајање препорука ИО Огранка за западну и централну Србију

Преузмите документ (119.68 KB)

Одлука УО - усвајање препорука ИО Огранка за југоисточну Србију и КиМ

Преузмите документ (99.4 KB)

Одлука УО - усвајање препорука ИО Огранка за подручје града Београда

Преузмите документ (60.64 KB)

Одлука УО - усвајање рекапитулације прилива и одлива средстава по рачунима СКС за период 01.01.2021.-31.10.2021. год.

Преузмите документ (44.32 KB)

Одлука УО - утврђивање процентуалног учешћа финансирања трошкова Седишта СКС од стране Огранака СКС за 2022. год.

Преузмите документ (58.96 KB)

Препорука за избор чланова Одбора за доделу повеља, плакета и захвалница СКС

Преузмите документ (43.87 KB)

Препорука - износ средстава за финансирање спољне провере квалитета стручног рада

Преузмите документ (40.8 KB)

Препорука - одвајање процентуалног износа чланарине на име Фонда узајамне помоћи чланова СКС

Преузмите документ (43.96 KB)