СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ - 25. 03. 2023.

25. март 2023.

Документа можете преузети овде:

Одлука - Допис Министарству здравља РС и Агенцији за лекове и медицинска средства - Copy

Преузмите документ (47.94 KB)

Одлука - Допис Министарству здравља РС и Агенцији за лекове и медицинска средства

Преузмите документ (47.94 KB)

Одлука - Допис Министарству здравља РС -мере извршења

Преузмите документ (47.94 KB)

Одлука - Допис Републичком фонду за здравствено осигурање

Преузмите документ (53.36 KB)

Одлука - Извештај о 21. Конгресу стоматолога Србије

Преузмите документ (57.93 KB)

Одлука - Извештај председника Радне групе за израду Закона о денталној медицини у РС

Преузмите документ (45.92 KB)

Одлука - Иизвештаји о раду органа СКС за 2022.годину

Преузмите документ (42.1 KB)

Одлука - План рада Већа запослених стоматолога у државним установама за 2023.годину.

Преузмите документ (101.56 KB)

Одлука - План рада Већа приватне праксе у 2023.години.

Преузмите документ (47.33 KB)

Одлука - Ребаланс Плана прихода и расхода за 2022.годину.

Преузмите документ (44.09 KB)

Одлука - Ребаланс плана прихода и расхода за 2023. годину

Преузмите документ (177.78 KB)

Одлука - Свечане захвалнице

Преузмите документ (108.02 KB)

Одлука - Свечане повеље

Преузмите документ (53.37 KB)

Одлука - Упутити допис Министарству просвете, науке и технолошког развоја-професионалне квалификације

Преузмите документ (53.78 KB)

Одлука - Финансијски извештаји СКС за 2022.годину

Преузмите документ (45.69 KB)

Одлука - Финансијски извештаји по налогу Скупштине СКС

Преузмите документ (46.42 KB)