Седнице УО - 24.03.2018.

24. март 2018.

Документе можете преузети овде:

Одлука о издавању 5 броја часописа Информатор

Преузмите документ (521.62 KB)

Предлог - допуна листе стручних надзорника за спољашњу проверу квалитета

Преузмите документ (560.54 KB)

Предлог - о обавези плаћања чланарине незапосленим чл. коморе

Преузмите документ (549.34 KB)

Решење о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности

Преузмите документ (364.92 KB)