РАДНО ПРАВНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА COVID-19

17. март 2020.

- Услед великог број питања које сте нам упутили, у вези са новонасталом ситуацијом са пандемијом COVID-19 вируса, као и у вези са ванредним стањем које је проглашено у Службеном гласнику бр.30 од 16.3.2020., прослеђујемо вам допис који садржи иницијалне информације у вези пословних, радно-правних и пореских импликација ове ситуације.

Допис су саставили Стоматолошка комора Србије у сарадњи са Књиговодственом агенцијом "ДОШЕН"

 

Допис - Рад и поступање у условима пандемије - 17.3.2020.

Преузмите документ (38.97 KB)