Обавештење организаторима програма КЕ

22. октобар 2014.

Како би Комисија за КЕ доктора стоматологије Србије, могла неометано да обавља посао акредитације програма КЕ, потребно је да организатори, који по први пут подносе пријаву за акредитацију, доставе списак чланова тела надлежног за рецензирање, у здравственој установи / приватној пракси, коју представљају. Неопходно је да поменути списак садржи откуцан (читко написан) списак чланова тела надлежног за рецензирање, као и својеручне потписе чланове тог тела, уз печат организатора.