Најчешће постављана питања

1. јули 2014.

П.: Које информације треба да садржи Извештај о одржаном програму КЕ?

О.: Садржај Извештаја је прецизиран чланом 7., став 5. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике. Организатор је дужан да Извештај достави у року од 15 дана, од дана одржавања тог програма и то Здравственом савету и надлежним коморама.

 

П.: Које податке треба да садржи потврда о учествовању акредитованом програму КЕ?

О.: Потврда о учешћу садржи информације прописане чланом 10., став 4. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике.У случају неиздавања потврде о учешћу или издавања са одређеном грешком, потребно је да се доктор стоматологије обрати контакт особи организатора КЕ, чији су подаци садржани у Збирној табели акредитованих програма и објављени на сајту Коморе и Здравственог савета.

 

П.: Где могу видети списак и потребне информације о акредитованим програмима?

О: Тражени подаци су Вам доступни на сајту Стоматолошке коморе Србије, у одељку Континуирана едукација – Одлуке ЗСС о акредитацији програма КЕ. Такође, на почетној страници сајта ЗСС, можете видети исте податке.

 

П.: Ко може бити организатор програма КЕ?

О.: Организатори програма КЕ могу бити: факултети, школе здравствене струке здравствене установе, приватна пракса и удружења здравствене струке и установе. (Члан 8. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике)

 

П.: Да ли могу неколико пута присуствовати програму КЕ и добити бодове?

О.: Не, можете само једном добити бодове, као пасивни учесник, и исто тако, предавач ће само једном добити бодове, без обзира колико пута понавља предавање.

 

П.: На који начин ће ми се признати бодови, везани за моје учешће на иностраним програмима КЕ, будући да Правилник о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике пружа само оквирну информацију о томе?

О.: Бодовање ће извршити посебна радна група која ће бити формирана при Стоматолошкој комори Србије и  о томе ћете бити благовремено обавештени путем званичне wеб презентације СКС. У ту сврху ћете доставити документоване доказе о учешћу (доказ о уплати котизације, преограм КЕ, извод из Књиге апстраката) надлежној Комори.

 

П.: Које се теме акредитованих програма препоручују, као прихватљиве, када нису изричито стоматолошке?

О.: То су неке опште теме, као нпр. вођење медицинске документације, примена рачунара у здравству, мобинг и тд. Кључно је да су те теме акредитоване од стране Здравственог савета Србије и да су доктори стоматологије једна од циљних група којима је тај програм намењен.

 

П.: Да ли је потребно да Стоматолошкој комори Србије доставим фотокопије свих потврда о учешћу на акредитованим програмима КЕ, које имам?

О.: Не, није потребно. Достављају се само у случајевима када евиденција Базе бодова Коморе не одговара стању бодова са потврда које поседујете. За случај потребе да доставите све потврде, бићете благовремено обавештени преко сајта СКС.

 

П.: Колико бодова ми доноси специјализација?

О.: Није предвиђено да специјализација омогућава стицање додатних бодова, неопходних за обнову лиценце.