ЗАХТЕВИ

29. децембар 2015.


Захтеве можете преузети овде:

 

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ИМЕНИК СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (141.5 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД-ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (150 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД - ПРИВРЕМЕНЕ ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (150.5 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС И ПОНОВНИ УПИС УСЛЕД ПРОМЕНЕ ОГРАНКА

Преузмите документ (136 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТОГ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД-ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (134.5 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Преузмите документ (39 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА

Преузмите документ (39.5 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ

Преузмите документ (39 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА САМОСТАЛНИ РАД-ЛИЦЕНЦЕ УСЛЕД ПРОМЕНА У РОКУ ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ

Преузмите документ (135.5 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈЕ

Преузмите документ (39 KB)

ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ИЗ ИМЕНИКА ЧЛАНОВА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Преузмите документ (135 KB)

ИЗЈАВА - ПРИВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА

Преузмите документ (127 KB)