ПРЕПОРУКА - РАДНО ВРЕМЕ СТОМАТОЛОГА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19

19. март 2020.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

У складу са донетом Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије у периоду од 20 часова до 05 часова за сва лица, на основу препоруке Министарства здравља Републике Србије и консултације са Агенцијом за привредне регистре, Стоматолошка комора Србије својим члановима препоручује да РАДНО ВРЕМЕ СТОМАТОЛОШКИХ ОРДИНАЦИЈА СКРАТЕ ДО 18 ЧАСОВА, КАКО БИ И ПАЦИЈЕНТИ И ЗАПОСЛЕНИ  МОГЛИ ДА  ПОСТУПЕ ПО НАВЕДЕНОЈ НАРЕДБИ.

- Одлуку о измењеном радном времену истаћи на видном месту.

Поново апелујемо да  Стоматолози треба да предузму строге мере личне заштите и заштите пацијената,  да у складу са тим примају само хитне случајеве , тј. да изврше пружање прве помоћи,  да избегавају или сведу на минимум остале стоматолошке интервенције и да се придржавају препорука за стоматолошке ординације током трајања епидемије COVID 19.