ЈАВНЕ НАБАВКЕ

18. мај 2016.

 

Објављено - 14. мај 2020

1. ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 01/2021 УСЛУГЕ ШТАМПАЊА СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ДЕНТАЛЛИСТ БРОЈ 15,16 И 17

Техничке карактеристике

Преузмите документ (42 KB)

 

Модел уговора

Преузмите документ (51 KB)

 

Образац структуре цене

Преузмите документ (45 KB)

 

Образац трошкова припремања понуде

Преузмите документ (20 KB)

 

Објављено - 26. мај 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (247 KB)


 

Објављено - 19. април 2021

План јавних набавки

Преузмите документ (10.4 KB)


 

Објављено - 09. октобар 2020

5. ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У НИШУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР.05/2020.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (42 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (127 KB)

 

Објављено - 05. новембар 2020

Измене конкурсне документације

Преузмите документ (38 KB)
 

Објављено - 27. новембар 2020

Одлука о обустави поступка

Преузмите документ (32 KB)Објављено - 03. јула 2020

4. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У КРАГУЈЕВЦУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР.04/2020.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (42 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (111 KB)

 

Објављено - 21. јула 2020

Одговор на захтев

Преузмите документ (41 KB)

 

Допуна конкурсне документације

Преузмите документ (42 KB)

 

Објављено - 31. август 2020

Одлука о обустави поступка КГ

Преузмите документ (1.12 MB)

 


 

Објављено - 01. јула 2020

3. ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ОПРЕМАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК БР.03/2020.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.8 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (172 KB)

 

Објављено - 02. јула 2020

Измене конкурсне документације

Преузмите документ (42 KB)

 

Објављено - 07. јула 2020

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Преузмите документ (63.5 KB)

 

Објављено - 21. јула 2020

Допуна конкурсне документације

Преузмите документ (41.7 KB)

 

Објављено - 22. јула 2020

Одговор на захтев

Преузмите документ (41.3 KB)

 

Објављено - 27. јула 2020

Одговор на захтев

Преузмите документ (66.5 KB)
 

Одговор на захтев

Преузмите документ (63.KB)

 

Објављено - 28. јула 2020

Измена и допуна конкурсне документације

Преузмите документ (85.5 KB)
 

Конкурсна документација - пречишћен текст

Преузмите документ (173.KB)

 

Објављено - 18. avgust 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (626 KB)

 


 

Објављено - 04. јуна 2020

2. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 2/2020 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ СА ИСПОРУКОМ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (52.81 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (198.21 KB)

 

Објављено - 15. јуна 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (611 KB)

 


 

Објављено - 04. јуна 2020

1. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2020 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БРОЈ 12, 13 И 14 "ДЕНТАЛЛИСТ"

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.68 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (181.08 KB)

 

Објављено - 15. јуна 2020

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (890 KB)

 


 

Објављено - 16. децембар 2019

24. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 6/19 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (46.58 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (189.85 KB)

 

Објављено - 26. децембар 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (664.31 KB)

 


 

Објављено - 01. октобар 2019

23. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА КОМОРЕ СТОМАТОЛОГА ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА И НА ИМОВИНИ ТРЕЋИХ ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ, ОП БРОЈ 5/19.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.8 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (124.44 KB)

 

Објављено - 24. октобар 2019

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације

Преузмите документ (16.79 KB)

 

Објављено - 06. новембра 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (1473.77 KB)

 


 

Објављено - 08. август 2019

22. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/19 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (46.04 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (202.98 KB)

 

Објављено - 16. август 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (39.37 KB)

 


 

Објављено - 26. јул 2019

21. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ БРОЈ 10. И БРОЈ 11. "ДЕНТАЛЛИСТ" СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ БРОЈ ЈНМВ 3/19.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (40.17 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (193.97 KB)

 

Објављено - 06. август 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (104.57 KB)

 


 

Објављено - 14. март 2019

20. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/19 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (123.47 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (341.87 KB)

 

Објављено - 25. март 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (660.11 KB)

 


 

Објављено - 06. фебруар 2019

19. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 1/19 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ"

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (41.47 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (177.29 KB)

 

Објављено - 14. фебруар 2019

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (762.21 KB)

 


 

Објављено - 18. децембар 2018

18. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 9/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (45.56 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (186.21 KB)

 

Објављено - 25. децембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (33.39 KB)

 


 

Објављено - 27. новембар 2018

17. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 8/18 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ"

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (41.32 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (176.27 KB)

 

Објављено - 04. децембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (54.67 KB)

 


 

Објављено - 01. новембар 2018

16. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 7/18.:

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (38.15 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (118.14 KB)

 

Објављено - 03. новембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (1601.42 KB)

 


 

Објављено - 27. септембар 2018

15. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 6/18.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (39.17 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (119.07 KB)

 

Објављено - 30. октобар 2018

Одлука о обустави поступка јавне набавке

Преузмите документ (682.6 KB)

 


 

Објављено - 19. септембар 2018

14. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 5/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (43.58 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (183.34 KB)

 

Објављено - 28. септембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (697.33 KB)

 


 

Објављено - 22. август 2018

13. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 4/18 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ДЕНТАЛЛИСТ".

Конкурсна документација

Преузмите документ (175.27 KB)

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (39.52 KB)

 

Објављено - 23. август 2018

Измене конкурсне документације за поступак ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (45.99 KB)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (38.09 KB)

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези ЈНМВ 4/18

Преузмите документ (40.48 KB)

 

Објављено - 4. септембар 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (450.17 KB)

 


 

Објављено - 01. јун 2018.

12. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 2/18 ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (37.51 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (133.17 KB)

 

Објављено - 05. јун 2018.

Захтев за додатним информацијама и појашњењем документације

Преузмите документ (16.28 KB)

 

Објављено - 11. јун 2018

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (42.09 KB)

 


 

Објављено - 01. јун 2018.

11. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈНМВ 3/18 НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ТОНЕРА ЗА ШТАМПАЧЕ ЗА ПОТРЕБЕ СТОМАТОЛОШКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (43.09 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (185.36 KB)

 

Објављено - 11. јун 2018.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (34.47 KB)

 


 

Објављено - 28. март 2018.

10. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/18 - ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ИНФОРМАТОР".

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (38.2 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (153.94 KB)

 

Објављено - 30. март 2018.

Захтев за податним информацијама ЈНМВ 1/18

Преузмите документ (20.22 KB)

 

Објављено - 11. април 2018.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (40.5 KB)

 


 

Објављено - 04. децембар 2017.

09. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 5/17 - ШТАМПАЊЕ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ "ИНФОРМАТОР".

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (37.2 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (132.5 KB)

 

Објављено - 05. децембар 2017.

Одговор на захтев за додатним појашњењем у вези ЈНМВ 5/17

Преузмите документ (19.26 KB)

 

Објављено - 12. децембар 2017.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (32.43 KB)

 


 

Објављено - 22. септембар 2017.

08. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 4/17.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (69 KB)

Тендерска документација

Преузмите документ (106.4 KB)

 

Објављено - 30. септембар 2017.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (106.29 KB)

 


 

Објављено - 25.август 2017.

07. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 3/17 ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (66.5 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (130.32 KB)

 


 

Објављено - 17. август 2017.

06. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА ШТАМПАЊА ЧАСОПИСА "ИНФОРМАТОР"" БРОЈ РЈНМВ 2/17.

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (66.5 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (129.97 KB)

 

Објављено - 25. август 2017.

Одлука о обустави поступка набавке

Преузмите документ (34.79 KB)

 


 

Објављено - 11. маја 2017.

05. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ ЈНМВ 1/17 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (49 KB)

Конкурсна документација - рачунарска опрема

Преузмите документ (324 KB)

 

Објављено - 22.мај 2017.

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (30.3 KB)

Измена и допуна конкурсне документације

Преузмите документ (19 KB)

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације

Преузмите документ (16 KB)

 


 

Објављено - 14. октобар 2016

04. РЕЗЕРВИСАНА ЈАВНА НАБАВКА ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА "СТОМАТОЛОГ"

Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за резервисану јавну набавку број РЈН 05/16

Преузмите документ (12 KB)

Измена и допуна конкурсне документације

Преузмите документ (10.5 KB)

Одлука о обустави поступка резервисане јавне набавке

Преузмите документ (32.51 KB)

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (50.5 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (387.5 KB)

 

Објављено - 02. новембар 2016

Одлука о додели уговора за Резервисану јавну набавку мале вредности услуга штампања часописа "Стоматолог"

Преузмите документ (31.67 KB)

 


 

Објављено - 28. јул 2016

03. ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ - УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ ОП БРОЈ 04/16.

Позив за подношење понуде

Преузмите документ (15 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (316 KB)

 

Објављено - 18. август 2016

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број ОП 04/16
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку број ОП 04/16

Преузмите документ (12.5 KB)

 

Објављено - 1. септембар 2016

Јавна набавка ОП број 04/16 - Одлука о додели уговора

Јавна набавка ОП број 04/16 - Одлука о додели уговора

Преузмите документ (41.72 KB)

 


 

Објављено - 13. јул 2016.

02. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - УСЛУГЕ - ШТАМПАЊЕ ЧАСОПИСА "СТОМАТОЛОГ" ЈНМВ 03/16

Одлука о додели уговора

Преузмите документ (34.36 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (387 KB)

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (52 KB)

 

Објављено - 14. јул 2016.

Захтев за додатним информацијама или појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 03/16.

Захтев за додатним информацијама III

Преузмите документ (11 KB)

Захтев за додатним информацијама IV

Преузмите документ (10.5 KB)

Захтев за додатним информацијама I

Преузмите документ (11.5 KB)

Захтев за додатним информацијама II

Преузмите документ (10 KB)

 


 

Објављено - 18. мај 2016

01. ЈАВНА НАБАВКА ОП БРОЈ 02/16

Јавна набавка у отвореном поступку услуга осигурања професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и имовини трећих лица, за потребе Стоматолошке коморе Србије.

 

Позив за подношење понуда

Преузмите документ (50.5 KB)

Конкурсна документација

Преузмите документ (331 KB)

 

Објављено - 10. јун 2016

Измена и допуна конкурсне документације ОП број 02/16.

Преузмите документ (12 KB)

Одговор на Захтев

Преузмите документ (136.5 KB)

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЈН ОП 02/16

На основу члана 63.  став 5. Закона о јавним набавкама због измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку услуга осигурања професионалне одговорности чланова коморе стоматолога за штете причињене трећим лицима и на имовини трећих лица, за потребе Стоматолошке коморе Србије, ОП 02/16, продужује се рок за подношење понуда и датум отварања понуда.

 

Део V Упутство понуђачима како да сачине понуду

Тачки 2. став 5. мења се датум и гласи 21.06.2016.године, на страни 12.

Тачка 2. став 9. мења се  датум и гласи 21.06.2016.године, на страни 12.

 

Наведене измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку услуга представљају саставни део конкурсне документације.

 

Објављено - 20. јун 2016.

Обавештење о обустави поступка

Преузмите документ (48.5 KB)

Одлука о обустави поступка

Преузмите документ (48 KB)