ПРЕПОРУКЕ ЗА СТОМАТОЛОШКЕ ОРДИНАЦИЈЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID 19

16. март 2020.

До сада није постигнут консензус о пружању стоматолошких услуга током епидемије COVID-19. На темељу искуства из Кине, као и релевантних смерница и истраживања, могу се дати следеће препоруке, како би се ризик коме се излажу пацијенти и чланови стоматолошког тима свео на минимум.

Стоматолози треба да предузму строге мере личне заштите. Да углавном врше терапију хитних случајева, тј пружање прве помоћи, а да избегавају или сведу на минимум остале стоматолошке интервенције.

Потребно је спроводити редовне мере заштите свих чланова стоматолошког тима.

Обавезно је коришћење заштитне опреме за једнократну употребу (маске, рукавице, капе) и заштитних наочара/визира.

Обавезно телефоном проверити сваког пацијента на дан његовог доласка у ординацију – пример упитника:

 • Да ли сте у последњих 14 дана путовали у ризична подручја?
 • Да ли сте имали било какве контакте са особама које су у последњих 14 дана боравиле у ризичним подручјима?
 • Да ли сте у последњих 14 дана имали контакт са особама које су заражене са COVID 19?
 • Да ли сте у последњих 14 дана имали повишену температуру, респираторне проблеме (кашаљ, кијање), дијареју или било какав симптом грипа?

Уколико пацијент одговори са “НЕ” на сва постављена питања, може доћи у ординацију, а треба га замолити, уколико је могуће, да дође без пратње.

Уколико пацијент одговори са “ДА” макар и на једно питање, посету треба одложити.

Припрема чекаонице:

 • Потребно је редовно дезинфиковати површине и предмете са којима је пацијент био у контакту 70% алкохолом или 0.1% На хипохлоритом.
 • Размакнути столице у чекаоници
 • Избећи преклапање пацијената
 • Замолити пратњу да напусти ординацију

Поступак са пацијентом у ординацији:

 1. пацијент мора опрати руке након уласка у ординацију у трајању од минута и потом их дезинфиковати
 2. пре третмана пацијенту дати да испере уста раствором 1-3% водоник пероксида и 1% повидон јода (препарати на бази хлор хексидина немају утицаја)
 3. смањити на најмању могућу меру интервенције које провоцирају кашаљ и интервенције које подразумевају производњу аеросола (турбина, ултразвучни апарат, коришћење пустера)
 4. уколико је могуће, користити црвени колењак уместо турбине, а пацијента код кога је неопходно коришћење ових инструмената заказати на крају радног времена због детаљног чишћења стоматолошке столице и ординације
 5. интраорално снимање свести на најмању могућу меру (користити ортопан и ЦБЦТ)
 6. медицински отпад, укључујући једнократну заштиту, треба третирати као потенцијално заразан
 7. радну одећу такође сматрати вероватно контаминираном

Стоматолошка Комора Србије
Стоматолошки факултет Универзитета у Београду
Републичка стручна комисија за стоматологију