Препорука - радно време стоматолога у складу са наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији РС од 22.03.2020.године.

23. март 2020.

Поштовани чланови Стоматолошке коморе Србије,

У складу са Изменама и допунама Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији РС, које су објављне  у „Сл. Гласнику РС“, бр.40/20 а  ступиле на снагу 22.03.2020. године – измена и допуна у тачки 2., прописан је забрана кретања лица за време ванредног стања на територији Републике Србије, односно у времену од 17 до 05 часова, осим суботом када забрана траје од 17 до 03 часова.

Стоматолошка комора Србије препоручије својим члановима да радно време стоматолошких ординација прилагоде донетим актима државе, односно да радно време скрате до 16 часова.

Напомињемо да у  складу са чланом 56. Закона о здравственој заштити:“Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа и приватне праксе за време епидемија и отклањања последица проузрокованих кризним и ванредним ситуацијама утврђује министар“. У складу са тим Стоматолошка комора Србије нема ингеренције да самостално доноси одлуке по том питању. Због тога смо послали захтев Министарству Здравља РС  са препоруком да Министар донесе одлуку о радном времену стоматолошких ординација у складу са прописаном забраном кретања лица за време ванредног стања на територији Републике Србије и да се третирају само хитни случајеви, односно пацијенти са акутним стањима  (бол, оток и крварење).  У свакодневном смо контакту са надлежним институцијама,  па ћемо Вас по добијању информација  благовремено известити.

Поново апелујемо да најозбиљније схватите ванредну ситуацију, да предузимате строге мере заштите како личне тако и пацијената, да примате само хитне случајеве (бол, оток и крварење) и придржавајте се свих достављених  препорука током трајања епидемије COVID 19.

Ваша Стоматолошка комора Србије